تخفیف ثبت دامنه بزودی

کمتر از ۲۴ ساعت آینده تخفیف های جدید و ویژه ثبت دامنه آفاق هاستینگ برای سال ۲۰۲۰ ارائه خواهد شد. لیست قیمت های جدید به صورت پیش فرض جهت ثبت جدید اعمال خواهد شد و نیازی به کد تخفیف نمیباشد. مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

کاهش نرخ ارز
.REVIEW جهت ثبت آزاد شد
رفع مشکل سرعت پایین جستجوی دامنه

کمتر از ۲۴ ساعت آینده تخفیف های جدید و ویژه ثبت دامنه آفاق هاستینگ برای سال ۲۰۲۰ ارائه خواهد شد.

لیست قیمت های جدید به صورت پیش فرض جهت ثبت جدید اعمال خواهد شد و نیازی به کد تخفیف نمیباشد.

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه