تخفیف ثبت دامنه .SHOP

تخفیف جدید و ویژه ثبت دامنه .SHOP به مدت محدود تنها ۲۴۰۰۰ تومان https://clients.afaghhosting.net/cart.php?a=add&domain=register

.FANS جهت ثبت آزاد شد
سرور های جدید از هلند
غیر فعال شدن درگاه پارسیان
تخفیف جدید و ویژه ثبت دامنه .SHOP به مدت محدود

تنها ۲۴۰۰۰ تومان
https://clients.afaghhosting.net/cart.php?a=add&domain=register