تخفیف های استثنایی کریسمس 2024 سرور اختصاصی

با ارسال تیکت در بازه 22 دسامبر2023 تا 10 ژانویه 2024 میتوانید از تخفیف ها استفاده نمایید.

تخفیف ها به صورت مادام العمر بر روی قیمت نهایی تا زمان تمدید فعال میباشند.

هلند | آلمان | فنلاند
Ryzen 5950X / 16 cores 3.4 GHz / 128 Gb / 2x 1Tb NVMe SSD / 50Tb 1Gbps   €110 -27%

 

هلند | فنلاند
2x EPYC 7451 / 48 cores 2.0 GHz / 348Gb / 4x 1.92Tb SSD / 50Tb 1Gbps   €199 – 20%

 

فنلاند | آلمان
EPYC 7542 / 32 cores 2.0 GHz / 256Gb / 2×1.92TB SSD / 50Tb 1Gbps   €170 -24%

 

هلند | آلمان
Xeon E-2288G / 8 cores 3.7 GHz / 128Gb / 2x 960Gb SSD / 50Tb 1Gbps   €75 -17%

 

هلند | آلمان | فنلاند
Xeon 2x E5-2680v2 / 20 cores 2.8 GHz/ 128Gb / 2x 960Gb SSD / 50Tb 1Gbps   €99 -18%
    
    

نوشته های مشابه