تخفیف های جدید، دامنه های جدید

مشکل درگاه بانکی برای نمایندگان
پایان انتقال کاربران سرور SKY
.LTD جهت ثبت آزاد شد
تخفیف های جدید آفاق هاستینگ برای ثبت دامنه همینک آغاز و دو پسوند جدید .in.net و .me نیز به لیست اضافه شده اند.
کاربران میتوانند با مراجعه به لینک زیر دامنه مورد نظر خود را ثبت نمایند
.

همینک دامنه خود را ثبت نمایید