تخفیف ویژه ثبت دامنه ME

دامنه ME جزو دامنه های پرطرفداری است که آفاق هاستینک نیز با حمایت خود از افزایش نام های اینترنتی با این پسوند، ثبت دامنه با پسوند ME را با تخفیف ویژه انجام خواهد داد.کاربران جهت ثبت دامنه میتوانند از بخش ثبت دامنه، نام مورد نظر خود را جستجو و آنلاین ثبت نمایند.

.IRISH جهت ثبت آزاد شد
کاهش نرخ ارز
.MARKETS جهت ثبت آزاد شد
دامنه ME جزو دامنه های پرطرفداری است که آفاق هاستینک نیز با حمایت خود از افزایش نام های اینترنتی با این پسوند، ثبت دامنه با پسوند ME را با تخفیف ویژه انجام خواهد داد.
کاربران جهت ثبت دامنه میتوانند از بخش ثبت دامنه، نام مورد نظر خود را جستجو و آنلاین ثبت نمایند
.