تخفیف ویژه ثبت دامنه .NET

تخفیف های ویژه ای جهت ثبت دامنه با پسوند .NET در نظر گرفته شده است.
مدت اعتبار این تخفیف محدود است و تا 31 July, 2014 اعتبار دارد.

جهت مشاهده لیست قیمت ها و ثبت دامنه خود از لینک زیر استفاده کنید:

http://clients.afaghhosting.net/domainchecker.php

نوشته های مشابه