تخفیف ویژه دامنه .ASIA

سیاست جدید سازمان جهانی ثبت دامنه
.REVIEW جهت ثبت آزاد شد
.CAMP جهت ثبت آزاد شد
تخفیف های پسوند .ASIA مجدد برای کاربران آفاق هاستینگ فعال شد.
این تخفیف تنها تا پایان سال ۲۰۱۷ برای ثبت جدید فعال میباشد

زمان را از دست ندهید و همینک جهت ثبت دامنه خود اقدام کنید:

https://clients.afaghhosting.net/cart.php?a=add&domain=register