تخفیف ویژه دامنه .ASIA

تخفیف های پسوند .ASIA مجدد برای کاربران آفاق هاستینگ فعال شد. این تخفیف تنها تا پایان سال ۲۰۱۷ برای ثبت جدید فعال میباشد زمان را از دست ندهید و همینک جهت ثبت دامنه خود اقدام کنید: https://clients.afaghhosting.net/cart.php?a=add&domain=register

.FIT .SALE .VIDEO آزاد شدند
.download تنها ۱۰۰۰۰ تومان
افزایش نرخ دلار
تخفیف های پسوند .ASIA مجدد برای کاربران آفاق هاستینگ فعال شد.
این تخفیف تنها تا پایان سال ۲۰۱۷ برای ثبت جدید فعال میباشد

زمان را از دست ندهید و همینک جهت ثبت دامنه خود اقدام کنید:

https://clients.afaghhosting.net/cart.php?a=add&domain=register