تخفیف ویژه دامنه .ASIA

تخفیف های پسوند .ASIA مجدد برای کاربران آفاق هاستینگ فعال شد. این تخفیف تنها تا پایان سال ۲۰۱۷ برای ثبت جدید فعال میباشد زمان را از دست ندهید و همینک جهت ثبت دامنه خود اقدام کنید: https://clients.afaghhosting.net/cart.php?a=add&domain=register

تغییرات در ثبت دامنه
.CAR جهت ثبت آزاد شد
دایرکت ادمین ورژن ۱٫۴۸۲ منتشر شد
تخفیف های پسوند .ASIA مجدد برای کاربران آفاق هاستینگ فعال شد.
این تخفیف تنها تا پایان سال ۲۰۱۷ برای ثبت جدید فعال میباشد

زمان را از دست ندهید و همینک جهت ثبت دامنه خود اقدام کنید:

https://clients.afaghhosting.net/cart.php?a=add&domain=register