تخفیف ویژه دامنه .ASIA

تخفیف های پسوند .ASIA مجدد برای کاربران آفاق هاستینگ فعال شد. این تخفیف تنها تا پایان سال ۲۰۱۷ برای ثبت جدید فعال میباشد زمان را از دست ندهید و همینک جهت ثبت دامنه خود اقدام کنید: https://clients.afaghhosting.net/cart.php?a=add&domain=register

فروش ویژه سرور اختصاصی جدید
.soccer جهت ثبت آزاد شد
تخفیف ویژه .COM تنها ۲۵۰۰۰ تومان
تخفیف های پسوند .ASIA مجدد برای کاربران آفاق هاستینگ فعال شد.
این تخفیف تنها تا پایان سال ۲۰۱۷ برای ثبت جدید فعال میباشد

زمان را از دست ندهید و همینک جهت ثبت دامنه خود اقدام کنید:

https://clients.afaghhosting.net/cart.php?a=add&domain=register