تغییرات قیمت برای نمایندگان

قیمت های ثبت ، تمدید ، انتقال و ریستور سرویس ها برای نمایندگان از امروز مورخ 14 مهرماه 1393 تغییر کرده است و این تغییر به وسیله ایمیل به اطلاع کلیه نمایندگان رسانده شد.
قیمت های جدید از طریق پنل اصلی قابل مشاهده است.

در صورتیکه نماینده ای به دلیل عدم دریافت ایمیل، بی توجهی به ایمیل و یا موارد مشابه و در نتیجه عدم بروز رسانی قیمت های خود دچار ضرر و زیان شود، بر اساس قوانین، مسولیتی برای آفاق هاستینگ نخواهد داشت.

مجدد از کلیه نمایندگان تقاضا میکنیم قوانین سرویس نمایندگی ثبت دامنه و توافق نامه آفاق هاستینگ را مطالعه فرمایند.

توافق نامه آفاق هاستینگ

قوانین سرویس نمایندگی

آموزش های مورد نیاز برای نمایندگان

نوشته های مشابه