ثبت دامنه .news

جهت ثبت دامنه با پسوند .news میتوانید با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.دامنه های شما را با این پسوند ثبت خواهیم رد.

ورژن ۱٫۴۶ دایرکت ادمین – ۱۴ سپتامبر
.WALES جهت ثبت آزاد شد
تخفیف ۱۰ درصد سرور های اختصاصی
جهت ثبت دامنه با پسوند .news میتوانید با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.
دامنه های شما را با این پسوند ثبت خواهیم رد.