ثبت دامنه XYZ 10000 تومان

همینک میتوانید دامنه خود با پسوند xyz را با تخفیف ویژه ثبت کنید:http://clients.afaghhosting.net/domainchecker.html این تخفیف تا پایان سپتامبر ۲۰۱۵ فعال خواهد بود.

.FANS جهت ثبت آزاد شد
.golf .plus .tours .fit .adult .design آزاد شدند
.REVIEW جهت ثبت آزاد شد
همینک میتوانید دامنه خود با پسوند xyz را با تخفیف ویژه ثبت کنید:
http://clients.afaghhosting.net/domainchecker.html

این تخفیف تا پایان سپتامبر ۲۰۱۵ فعال خواهد بود.