ثبت دامنه XYZ 10000 تومان

.TODAY جهت ثبت آزاد شد
حذف دامنه .Tel از لیست فروش
پشتیبانی Cloud Linux از Nodjs برای Directadmin
همینک میتوانید دامنه خود با پسوند xyz را با تخفیف ویژه ثبت کنید:
http://clients.afaghhosting.net/domainchecker.html

این تخفیف تا پایان سپتامبر ۲۰۱۵ فعال خواهد بود.