جوزف نای: مقاله انقلاب اطلاعات و قدرت نرم

جوزف نای
جوزف نای

جوزف نای، محقق و سیاستمدار برجسته آمریکایی، مبدع عبارت “قدرت نرم” یا Soft Power می باشد که کتب و مقالات متعددی در خصوص بکارگیری قدرت نرم در مناسبات بین المللی و کسب هژمونی جهانی نگارش کرده است. برخی از صاحب نظران جوزف نای را اثرگذارترین فرد در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا در چند دهه اخیر می دانند. در این مقاله، جوزف نای، قدرت نرم را به عنوان توانایی کسب نتایج مطلوب از طریق جلب نظر و ترغیب کردن طرف مقابل، بجای استفاده از فشار و تهدید یا باج دادن مالی، تعریف می کند.

همچنین وی انقلاب اطلاعات در اثر حاضر، که بعضا آن را به انقلاب صنعتی سوم توصیف می کنند و مبتنی بر پیشرفته های سریع در عرصه رایانه و ارتباطات می باشد، را عامل کاهش شدید هزینه تولید، پردازش، انتقال و جستجوی اطلاعات می داند. از نظر وی مهم ترین و حساس ترین تغییری که در این مقطع زمانی اتفاق افتاده، کاهش محسوس هزینه انتقال اطلاعات می باشد. جوزف نای به تاسی از جان آرکوییلا، معتقد است که در عصر اطلاعات جهانی، پیروزی لزوما متکی به پیروزی نظامی نیست، بلکه آن طرفی که روایتش از جنگ پذیرفته شود، پیروز محسوب می شود.

در ادامه، نای روش های کسب قدرت را به فشار و تهدید (چماق)، ترغیب و پرداخت مالی (هویج) و جاذبه ای که دیگران را به سمت خواست شما سوق می دهد، تقسیم می کند. از این منظر، حالت سوم کسب قدرت، قدرت نرم است. قدرت نرم مبتنی بر شکل دهی انتخاب ها و ترجیحات دیگران می باشد. بر این اساس، قدرت نرم یک کشور از سه طریق قابل تامین است: اول، فرهنگ آن کشور، دوم ارزش های سیاسی و سوم سیاست خارجه آن کشور.

تمرکز روی یکی از این سه مولفه فوق بدون توجه به دو مولفه دیگر اثر چندان مطلوبی ندارد. به عنوان نمونه کشور چین، علی رغم هزینه زیاد برای ترویج فرهنگ چینی، به دلیل سیاست خارجی خصمانه مقابل همسایگان و تمرکز بر ارزشهای سیاسی کمونیستی که امروزه جذابیت چندانی برای دیگران در دنیا ندارد، نتوانسته به نتیجه مطلوب در کسب قدرت نرم در تراز جهانی دست پیدا کند.

انقلاب اطلاعات
انقلاب اطلاعات

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه