حذف دامنه های منقضی

سلام
به اطلاع کاربران رسانده میشود آفاق هاستینگ هیچگونه مسولیتی در قبال دامنه های کاربران در صورتی که به ایمیل های “یاداوری تمدید” توجه نکنند، نداشته و مسولیت حذف شدن دامنه آنان و عواقب آن بر عهده مشتری است.
دامنه هایی که در زمان اعلام شده تمدید نشوند از سیستم حذف و از دسترس خارج خواهند شد.

در صورتی که به هر دلیل ایمیل های تمدید به دست کاربر نمیرسد، مسولیتی برای آفاق هاستینگ نداشته و وظیفه پیگیری ان بر عهده کاربر است.
پشتیبانی تنها و تنها به صاحب دامنه ارایه میشود و تنها به مشکلاتی رسیدکی خواهد شد که صاحب اصلی دامنه ان را گزارش کند.
کاربران دقت کنند اگر ایمیل ان ها از دسترس خارج شده است یا به هر دلیلی به ایمیل دامنه دسترسی ندارند، مسولیتی برای آفاق هاستینگ نداشته و آفاق هاستینگ میتواند بر اساس صلاح دید به مشکل رسیدگی کند یا رسیدگی نکند !
صاحب حساب دامنه، صاحب حساب ایمیلی هست که دامنه با آن ثبت شده است.

نوشته های مشابه