حذف کارمزد از درگاه زرین پال

پسوند های جدید – بزودی
.EMAIL جهت ثبت آزاد شد
اطلاعیه مهم برای سرویس Privacy Protect
با توجه به بروز مشکل برای درگاه سامان و جایگزینی درگاه زرین پال به عنوان درگاه اصلی، کارمزد تراکنش ها بر روی این درگاه صفر شد !
کابران میتوانند بدون پرداخت کارمزد تراکنش، صورت حساب های خود را پرداخت نمایند