حذف کارمزد از درگاه زرین پال

با توجه به بروز مشکل برای درگاه سامان و جایگزینی درگاه زرین پال به عنوان درگاه اصلی، کارمزد تراکنش ها بر روی این درگاه صفر شد !
کابران میتوانند بدون پرداخت کارمزد تراکنش، صورت حساب های خود را پرداخت نمایند

نوشته های مشابه