دانلود Windows 10 Build 2004 Update Sep 2020

windows 10 build 2004 update sep 2020

Download Microsoft Windows 10 Build 2004 Update September 2020

Link: Microsoft Windows 10 Build 2004 Update September 2020 X86

Size: 3.48 GB

SHA1: 64623bd54e287d2c1079b41543302858bf5bd1bf

Link: Microsoft Windows 10 Build 2004 Update September 2020 X64

Size: 4.95 GB

SHA1: cd9a2f1aea7801b47fc6b98c6dc68a86e8a81b0e

Build Number: 19041.508

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه