دانلود Windows 10 Version 20H2

windows 10 version 20h2


64-bit Edition:

Link: en_windows_10_business_editions_version_20h2_x64_dvd_4788fb7c.iso

Filesize: 5.53 GB

SHA1: 3a5ba0c827eddbe7bfe9005f9931f402e07ace01

Build Number: 19042.508

32-bit Edition:

Link: en_windows_10_business_editions_version_20h2_x86_dvd_fae4084e.iso

Filesize: 4.02 GB

SHA1: acd87edb93ae43fecb968f72938bdf2253cb6565

Build Number: 19042.508

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه