دایرکت ادمین ورژن ۱٫۴۸۲ منتشر شد

.CAMERA جهت ثبت آزاد شد
بروز رسانی اطلاعات دامنه ها
اطلاعیه سراسری برای نمایندگان
دایرکت ادمین ورژن ۱٫۴۸۲ با تغییرات جدید منتشر شد. در این ورژن برخی باگ ها برطرف و امکانات جدیدی نیز افزوده شده است که میتوانید لیست آن ها را در زیر مشاهده کنید:
جهت بروزرسانی سرور و مانیتورینگ، مدیریت فنی و امنیتی سرور ها، تیم آفاق هاستینک در کنار شما است.

Restore not finding all ca root certs [bugfix]
php-mail.log parsed incorrectly for evaled code [bugfix]
Login: Session cookie may expire early if either client or server have wrong time [bugfix]
Segfault on two-step auth [bugfix]