دیتاست اخبار حدود چهار هزار خبر فارسی به تفکیک تاریخ

دیتاست اخبار

مجموعه داده اخبار فارسی مربوط به متن اخبار و گروه اخبار های منتشر شده در روزنامه همشهری مربوط به سال های 1375-1387 می باشد. در دیتاست همشهری نسخه یک،  166 هزار خبر به همراه گروه خبر وجود دارد. یکی از مشکلاتی که محققین داخلی با این مجموعه داده داشته اند فرمت xml این دیتاست است. تیم فنی ما اینکه این مجموعه داده برای انجام پردازش و ایجاد مدل های طبقه بندی آماده تر باشد آن را به فرمت txt تبدیل کرده است.

 

دانلود مجموعه داده اخبار

دیتاست اخبار

 

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه