ذخیره و انتقال vm با ابزار OVF Tools در VMware

انتقال ماشین های مجازی در مجازی ساز VMware یکی از مشکلاتی هست که مدیران سرور با این مشکل روبرو هستند.
کلا به خاطر مشکلات Browser ها و حجم هایی که در Upload یا Download محدودیت دارن بهتره از OVFTools استفاده کنید.

در ابتدا OVF Tools را از سایت vmware دانلود میکنیم. لینک دانلود OVF Tool

پس از دانلود و نصب ابزار OVF Tools نرم افزار CMD را باز کنید وارد مسیر زیر شوید.

cd C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool
d8aed8b1d988d8acdb8c d8a7d8b2 d985d8a7d8b4db8cd986 d987d8a7db8c d985d8acd8a7d8b2db8c d8a8d8a7 d8a7d8a8d8b2d8a7d8b1 ovf tools d8afd8b1 vmware

ابزار OVF Tools را فراخوانی می کنیم نام و یا آدرس IP سرور ESXI را وارد میکنیم.
و Username و Password سرور ESXI را وارد کنید.
لیست تمام ماشین های مجازی موجود در سرور را مشاهده می کنیم.

ovftools vi:\\192.168.1.38
d8aed8b1d988d8acdb8c d8a7d8b2 d985d8a7d8b4db8cd986 d987d8a7db8c d985d8acd8a7d8b2db8c d8a8d8a7 d8a7d8a8d8b2d8a7d8b1 ovf tools d8afd8b1 vmware 1

میخواهیم یکی از ماشین های مجازی را با فرمت OVF خروجی بگیریم و در سیستم خود ذخیره کنیم.
از دستور زیر برای خروجی OVF استفاده می کنیم. فقط به حروف بزرگ و کوچکی نام ماشین مجازی که میخواهید خروجی بگیرید دقت داشته باشید.

ovftool vi://192.168.1.38/WinSRV2020-2 C:\Users\alika\Desktop\ovf
d8aed8b1d988d8acdb8c d8a7d8b2 d985d8a7d8b4db8cd986 d987d8a7db8c d985d8acd8a7d8b2db8c d8a8d8a7 d8a7d8a8d8b2d8a7d8b1 ovf tools d8afd8b1 vmware 2

ماشین مجازی که قرار است از آن فایل OVF گرفته شود باید خاموش باشند.

همانطور که مشاهده می کنیدماشین مجازی مورد نظر با فرمت OVF از سرور ESXI در سیستم مان ذخیره شده است و حالا می توانیم این OVF را در یک سرور ESXI دیگر یا در VMware Workstation یا Hyper-V اجرا کنیم.

d8aed8b1d988d8acdb8c d8a7d8b2 d985d8a7d8b4db8cd986 d987d8a7db8c d985d8acd8a7d8b2db8c d8a8d8a7 d8a7d8a8d8b2d8a7d8b1 ovf tools d8afd8b1 vmware 3

 

مدیریت سرور، پشتیبانی و کانفیگ سرور – آفاق هاستینگ

نوشته های مشابه