رتبه بندی آسیب پذیر بودن ، آزادی اینترنت و تاثیر حملات سایبری – اینفوگرافیک

بیشترین و کمترین آمادگی در مقابل حملات سایبری

آماده ترین و نا آماده ترین کشورها در مقابل حملات سایبری

 

بیشترین و کمترین آزادی اینترنت

بیشترین و کمترین آزادی اینترنت

بیشترین آسیب دیدگی از باج افزار

بیشترین حملات باج افزاری

 

بیشترین آسیب از حملات جاسوسی سایبری

کشورهای تاثیر گرفته از حملات جاسوسی سایبری

 

بیشترین و کمترین نرخ آسیب توسط بدافزارها

بیشترین و کمترین کشورهای آلوده شده به بد افزار

 

بیشترین منابع حملات DDoS

کشورهای مهاجم ddos

 

آسیب پذیرترین در مقابل حملات سایبری

آسیب پذیر ترین کشورها در مقابل حملات سایبری

 

میانگین هزینه در صورت یک حمله سایبری

میانگین هزینه برای یک حمله سایبری

 

نوشته های مشابه