رفع ایراد بروز رسانی نیم سرور های .TOP

.CAMERA جهت ثبت آزاد شد
.rent جهت ثبت آزاد شد
.TRADING جهت ثبت آزاد شد
سلام
ایراد ایجاد شده در ارتباط با سیستم .TOP و عدم امکان بروز رسانی نیم سرورها، همینک برطرف شده است.
شما کاربر گرامی همینک میتوانید بدون مشکل جهت تغییر نیم سرور ها از طریق کنترل پنل همانند قبل، اقدام نمایید.

COMMENTS