رفع مشکل درگاه بانکی نمایندگان

درگاه بانکی جهت تراکنش های نمایندگان مجدد فعال شد. نمایندگان عزیز میتوانند به صورت آنلاین و لحظه ای پنل خود را شارژ کنند.

فعال شدن پنل شماره ۲ دامنه ها
افزایش قیمت جهانی دامنه
.CASINO جهت ثبت آزاد شد
درگاه بانکی جهت تراکنش های نمایندگان مجدد فعال شد.
نمایندگان عزیز میتوانند به صورت آنلاین و لحظه ای پنل خود را شارژ کنند.