روشن شدن اتوماتیک ماشین های مجازی ESXI بعد روشن شدن سرور

تمام Admin ها به احتمال زیاد تجربه برق رفتن را تجربه کردند و بعد از اینکه برق میاد و روشن شدن سرور ها باید بیان تک تک ماشین های مجازی را روشن کنند تا سرویس ها همگی به حالت اول برگردد.
در این مقاله به شما آموزش میدهیم که چگونه بتوانید کاری کنید بعد برق اومدن همه ماشین های مجازی به طور خودکار روشن شود.

وارد محیط مدیریتی وب ESXI شوید، از قسمت Manage سربرگ System سپس وارد قسمت AutoStart شوید.

d8b1d988d8b4d986 d8b4d8afd986 d8a7d8aad988d985d8a7d8aadb8cdaa9 d985d8a7d8b4db8cd986 d987d8a7db8c d985d8acd8a7d8b2db8c esxi d8a8d8b9d8af

در مرحله اول باید این ویژگی AutoStrat را فعال کنید، برای اینکار بر روی Edit کلیک کنید.

d8b1d988d8b4d986 d8b4d8afd986 d8a7d8aad988d985d8a7d8aadb8cdaa9 d985d8a7d8b4db8cd986 d987d8a7db8c d985d8acd8a7d8b2db8c esxi d8a8d8b9d8af 1در پنجره باز شده بر روی حالت Enabled قرار دهید و بر روی Save کلیک کنید.

d8b1d988d8b4d986 d8b4d8afd986 d8a7d8aad988d985d8a7d8aadb8cdaa9 d985d8a7d8b4db8cd986 d987d8a7db8c d985d8acd8a7d8b2db8c esxi d8a8d8b9d8af 2در پایین صفحه لیست ماشین های مجازی موجود در سرور را نمایش می دهد، برای هر کدام از ماشین های مجازی که می خواهید این قابلیت را فعال کنید کافیه ماشین مجازی مورد نظر را انتخاب کنید و از بالا گزینه Enable را انتخاب کنید.

d8b1d988d8b4d986 d8b4d8afd986 d8a7d8aad988d985d8a7d8aadb8cdaa9 d985d8a7d8b4db8cd986 d987d8a7db8c d985d8acd8a7d8b2db8c esxi d8a8d8b9d8af 3ترتیب روشن شدن ماشین های مجازی بر اساس ستون Autostart order می باشد، در اینجا من ۲ تا ماشین مجازی دارم که به ماشین مجازی اول عدد ۱ و ماشین مجازی دوم عدد ۲ رو اختصاص داده است یعنی اول ماشین ۱ روشن خواهد سپس ماشین ۲ روشن خواهد شد.
اما اگر بخواهید این اولویت را تغییر بدهید کافیه ماشین مجازی که می خواهید زودتر روشن شود را انتخاب کنید گزینه start earlier را انتخاب کنید تا در اولویت بالاتری قرار گیرد.
هرچی عدد کمتر باشد یعنی زودتر از بقیه در اولویت روشن شدن قرار خواهد گرفت.

d8b1d988d8b4d986 d8b4d8afd986 d8a7d8aad988d985d8a7d8aadb8cdaa9 d985d8a7d8b4db8cd986 d987d8a7db8c d985d8acd8a7d8b2db8c esxi d8a8d8b9d8af 4برای غیر فعال سازی AutoStart هم برای هر ماشین مجازی بعد انتخاب ماشین مجازی کافیه گزینه Disable را انتخاب کنید.

مدیریت سرور، پشتیبانی و کانفیگ سرور – آفاق هاستینگ

نوشته های مشابه