رویکرد جدید nic.ir در زمینه هویز

 تاریخ آپدیت و انقضا دامنه، آدرس و شماره تلفن صاحب دامنه، همچنین رابط‌های دامنه‌های پسوند IR از هویز دامنه‌های ایرنیک حذف شد و زین پس امکان مشاهده این اطلاعات از طریق هویز گیری میسر نخواهد بود.

نوشته های مشابه