سال نو و تخفیف های ویژه

ارائه نسخه ۲٫۲٫۲ ماژول نمایندگی ثبت دامنه
.SRL جهت ثبت آزاد شد
نرخ دلار برای نماینده ها
به مناسبت سال جدید شمسی تخفیف های ویژه ای جهت ثبت دامنه های بین المللی و هاست اشتراکی ارایه خواهد شد

جهت ثبت دامنه های جدید و استفاده از تخفیف های ویژه ما همچون گذشته از طریق لینک زیر میتوانید نام مورد نظر خود را جستجو پرداخت و ثبت نمایید

http://clients.afaghhosting.net/domainchecker.php