شفاف سازی پیرامون قیمت محصولات

با سلام خدمت کاربران گرامیبا توجه به افزایش عجیب نوسانات نرخ ارز دلار و یورو و وابستگی مستقیم برخی محصولات از جمله دامنه و سرور به این تغییرات، شاهد ا

تبریک سال نو
ارسال ایمیل بسیار مهم به کلیه کاربران
.CYMRU جهت ثبت آزاد شد
با سلام خدمت کاربران گرامی
با توجه به افزایش عجیب نوسانات نرخ ارز دلار و یورو و وابستگی مستقیم برخی محصولات از جمله دامنه و سرور به این تغییرات، شاهد افزایش قیمت تمام شده این محصولات بودیم.
نرخ ارز بر اساس حواله هایی که روزانه ارسال میشوند در سیستم آفاق هاستینگ کاهش و افزایش مییابند و ثابت نیستند بنابراین این افزایش قیمت ارتباطی با آفاق هاستینگ نداشته و یک روند معمول است و در صورتی که سرویسی زمان پرداخت فاکتور آن با صدور آن تفاوت داشته باشد، سرویس بر اساس نرخ لحظه ای تقدیم خواهد شد.
امیدواریم این روند عجیب افزایشی، کاهش یابد تا بتوانیم با کاهش ضریب ارزی، خدمات را با قیمت پایین تری تقدیم شما کنیم