غیر فعال شدن درگاه زرین پال

با توجه به مشکلات درگاه زرین پال از جمله تسویه حساب ها و … این درگاه در سیستم آفاق هاستینگ غیر فعال شدکاربران جهت تراکنش ها همانند قبل میتوانند از درگاه پارسیان هزینه ها را واریز کنند.درگاه پارسیان نیازی به پرداخت کارمزد ندارد

.studio جهت ثبت آزاد شد
.FAMILY جهت ثبت آزاد شد
فروش ویژه سرور اختصاصی
با توجه به مشکلات درگاه زرین پال از جمله تسویه حساب ها و … این درگاه در سیستم آفاق هاستینگ غیر فعال شد
کاربران جهت تراکنش ها همانند قبل میتوانند از درگاه پارسیان هزینه ها را واریز کنند.
درگاه پارسیان نیازی به پرداخت کارمزد ندارد