غیر فعال شدن درگاه سامان

درگاه بانکی سامان به دلیل تغییرات در سیستم پرداخت به مدت 24 ساعت از دسترس خارج خواهد شد
از این بابت از کاربران پوزش میطلبیم

نوشته های مشابه