فروش ویژه تعدادی سرور از کشور هلند

تعدادی سرور اختصاصی با قیمت ویژه از کشور هلند در لیست فروش آفاق هاستینگ قرار دارد.
لطفا جهت اطلاعات بیشتر با واحد فروش در ارتباط باشید


Intel Core i7 950    4GB RAM    500GB    10 TB    € 30.00
Intel Core i7 950    4GB RAM    500GB    10 TB    € 30.00
Intel Core i7 950    2GB RAM    1TB    10 TB    € 30.00
Intel C2Q Q9550    4GB RAM    500GB     10 TB    € 30.00
Intel C2Q Q8300    4GB RAM    500GB    10 TB    € 30.00
Intel C2Q Q9550    8GB RAM    500GB    10 TB    € 35.00
Intel C2Q Q9550    8GB RAM    500GB    10 TB    € 35.00
Intel Core i7 950    8GB RAM    500GB    10 TB    € 35.00
Intel Core i7 940    8GB RAM    500GB    10 TB    € 35.00
Intel Core i7 950    8GB RAM    500GB    10 TB    € 35.00
Intel C2Q Q9550    8GB RAM    1TB    10 TB    € 35.00
Intel Dual Xeon E5405    4GB RAM    500GB    10 TB    € 50.00
Intel Dual Xeon E5405    4GB RAM    500GB     10 TB    € 50.00
Intel Dual Xeon E5405    8GB RAM    1TB    10 TB    € 50.00
Intel Dual Xeon E5405    8GB RAM    1TB    10 TB    € 50.00
Intel Dual Xeon E5405    8GB RAM    1TB    10 TB    € 50.00
Intel Dual Xeon E5405    16GB RAM    2TB    10 TB    € 60.00

نوشته های مشابه