فروش ویژه تعدادی سرور از کشور هلند

فروش سرور های آمریکا با ۶۰ درصد تخفیف
رمزگشایی ارتباطات سرورهای HTTPS
درگاه زرین پال فعال شد
تعدادی سرور اختصاصی با قیمت ویژه از کشور هلند در لیست فروش آفاق هاستینگ قرار دارد.
لطفا جهت اطلاعات بیشتر با واحد فروش در ارتباط باشید


Intel Core i7 950    ۴GB RAM    ۵۰۰GB    ۱۰ TB    € ۳۰٫۰۰
Intel Core i7 950    ۴GB RAM    ۵۰۰GB    ۱۰ TB    € ۳۰٫۰۰
Intel Core i7 950    ۲GB RAM    ۱TB    ۱۰ TB    € ۳۰٫۰۰
Intel C2Q Q9550    ۴GB RAM    ۵۰۰GB     ۱۰ TB    € ۳۰٫۰۰
Intel C2Q Q8300    ۴GB RAM    ۵۰۰GB    ۱۰ TB    € ۳۰٫۰۰
Intel C2Q Q9550    ۸GB RAM    ۵۰۰GB    ۱۰ TB    € ۳۵٫۰۰
Intel C2Q Q9550    ۸GB RAM    ۵۰۰GB    ۱۰ TB    € ۳۵٫۰۰
Intel Core i7 950    ۸GB RAM    ۵۰۰GB    ۱۰ TB    € ۳۵٫۰۰
Intel Core i7 940    ۸GB RAM    ۵۰۰GB    ۱۰ TB    € ۳۵٫۰۰
Intel Core i7 950    ۸GB RAM    ۵۰۰GB    ۱۰ TB    € ۳۵٫۰۰
Intel C2Q Q9550    ۸GB RAM    ۱TB    ۱۰ TB    € ۳۵٫۰۰
Intel Dual Xeon E5405    ۴GB RAM    ۵۰۰GB    ۱۰ TB    € ۵۰٫۰۰
Intel Dual Xeon E5405    ۴GB RAM    ۵۰۰GB     ۱۰ TB    € ۵۰٫۰۰
Intel Dual Xeon E5405    ۸GB RAM    ۱TB    ۱۰ TB    € ۵۰٫۰۰
Intel Dual Xeon E5405    ۸GB RAM    ۱TB    ۱۰ TB    € ۵۰٫۰۰
Intel Dual Xeon E5405    ۸GB RAM    ۱TB    ۱۰ TB    € ۵۰٫۰۰
Intel Dual Xeon E5405    ۱۶GB RAM    ۲TB    ۱۰ TB    € ۶۰٫۰۰