فروش ۵۰ سرور اختصاصی از روسیه

لطفا جهت اطلاع بیشتر و سفارش با واحد فروش در ارتباط باشید Xeon X3330 2.66GHz (4 cores)8 GB 2 x 500Gb SATA €66 Core i5-750 2.67GHz (4 cores)12 GB 2 x

ثبت دامنه با پسوند .Club
عدم پشتیبانی Cpanel از MySQL 5.0 , 5.1
وضعیت دامنه ها در ریسلو
لطفا جهت اطلاع بیشتر و سفارش با واحد فروش در ارتباط باشید

Xeon X3330 2.66GHz (4 cores)
8 GB 2 x 500Gb SATA €۶۶

Core i5-750 2.67GHz (4 cores)
12 GB 2 x 1Tb SATA €۶۶

Core i3-3210 3.2GHz (2 cores)
8 GB 128Gb SSD €۷۰

Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
16 GB 2 x 500Gb SATA €۶۲

Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
16 GB 2 x 1Tb SATA €۷۴

Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
8 GB 128Gb SSD €۶۵

Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €۶۸

Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €۶۸

Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
16 GB 2Tb SATA €۷۲

Xeon E3-1220 3.1GHz (4 cores)
8 GB 2 x 1Tb SATA €۸۳

Xeon E3-1235 3.2GHz (4 cores)
16 GB 2 x 1Tb SATA €۷۹

Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)
8 GB 3Tb SATA €۷۴

Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)
16 GB 2 x 128Gb SSD €۹۵

Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)
8 GB 2 x 120Gb SSD €۸۰

Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)
8 GB 2 x 1Tb SATA €۸۸

Xeon E3-1230v2 3.3GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €۸۸

Xeon E3-1230v2 3.3GHz (4 cores)
32 GB 4 x 600Gb SAS 15K €۲۹۰

Xeon E3-1230v2 3.3GHz (4 cores)
16 GB 120Gb SSD €۷۱

Xeon E3-1230v2 3.3GHz (4 cores)
8 GB 1Tb SATA €۸۲

Xeon E3-1245v2 3.4GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €۹۶

Xeon E3-1230v3 3.3GHz (4 cores)
32 GB 2 x 800Gb SSD €۱۸۷

Xeon E3-1230v3 3.3GHz (4 cores)
32 GB 4 x 300Gb SAS 15K €۱۷۳

Xeon E3-1230v3 3.3GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €۹۳

Xeon E5-1620v2 3.7GHz (4 cores)
64 GB 2 x 1Tb 2.5 SATA 7k €۱۱۷

Xeon E3-1231v3 3.4GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €۹۶

Xeon E3-1231v3 3.4GHz (4 cores)
16 GB 120Gb SSD €۹۹

Xeon E3-1231v3 3.4GHz (4 cores)
16 GB 2Tb SATA €۸۲

Xeon E3-1231v3 3.4GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €۹۶

Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores)
16 GB 2 x 256Gb SSD €۱۰۰

۲ x Xeon E5630 2.53GHz (4 cores)
32 GB 2 x 1Tb SATA €۹۶

Xeon E3-1271v3 3.6GHz (4 cores)
16 GB 128Gb SSD + 6Tb SAS + 8Tb SAS €۱۶۹

۲ x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
32 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۹۵

۲ x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
24 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۶۹

۲ x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
24 GB 600Gb SSD €۸۷

۲ x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
32 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۷۵

۲ x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
32 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۷۵

۲ x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
24 GB 600Gb SSD €۸۷

۲ x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
48 GB 1Tb SSD €۱۱۸

Xeon E5-1650v2 3.5GHz (6 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۸۴

Xeon E5-1650v3 3.5GHz (6 cores)
64 GB 2 x 2Tb SATA €۱۹۸

۲ x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
32 GB 1Tb SATA €۱۰۰

۲ x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
32 GB 1Tb SATA €۱۰۰

۲ x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
32 GB 1Tb SATA €۱۰۰

۲ x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
32 GB 1Tb SATA €۱۰۰

۲ x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
32 GB 2 x 2Tb SATA €۱۱۴

۲ x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
16 GB 4 x 4Tb SATA €۱۴۲

Xeon E5-1660v2 3.70GHz (6 cores)
16 GB 2 x 3Tb SATA €۱۵۳

۲ x Xeon X5650 2.6GHz (6 cores)
16 GB 2Tb SATA €۹۲

۲ x Xeon E5-2620 2.0GHz (6 cores)
32 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۹۴

Xeon E5-1660v4 3.2GHz (8 cores)
32 GB 1Tb SATA €۱۳۵

۲ x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۹۴

۲ x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۹۹

۲ x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
64 GB 2 x 300Gb 2.5 SAS 10K €۱۵۰

۲ x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 120Gb SSD €۱۰۱

۲ x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
32 GB 2 x 300Gb 2.5 SAS 15K €۱۲۶

۲ x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۹۹

۲ x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۹۹

۲ x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 800Gb SSD €۱۳۶

۲ x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
24 GB 128Gb SSD €۱۰۷

۲ x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۹۹

۲ x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
24 GB 128Gb SSD €۱۰۷

۲ x Xeon E5-2630v2 2.6GHz (6 cores)
32 GB 2 x 300Gb 2.5 SAS 15K €۱۵۶

۲ x Xeon E5-2630v2 2.6GHz (6 cores)
16 GB 60Gb SSD €۱۲۶

۲ x Xeon E5-2630v2 2.6GHz (6 cores)
32 GB 4 x 256Gb SSD €۲۲۰