فعال شدن درگاه زرین پال

درگاه پرداخت زرین پال به صورت آزمایشی جهت تراکنش های بانکی فعال شد. کاربران میتوانند پرداخت های خود ر ا از طریق این درگاه نیز انجام دهند. با تشکر

.FEEDBACK جهت ثبت آزاد شد
.CAR جهت ثبت آزاد شد
انتقال تعدادی از سرور های آمریکا به دیتاسنتر هلند

درگاه پرداخت زرین پال به صورت آزمایشی جهت تراکنش های بانکی فعال شد.

کاربران میتوانند پرداخت های خود ر ا از طریق این درگاه نیز انجام دهند.


با تشکر