قطعی وب سایت آفاق هاستینگ

جریمه عدم پرداخت به موقع
.CARS جهت ثبت آزاد شد
کاهش قیمت ثبت و تمدید دامنه IR
سلام
وب سایت آفاق هاستینگ از ساعت ۱۲ امشب، ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۴ به مدت چند ساعت جهت بروز رسانی ها از دسترس خارح خواهد شد.

تیم پشتیبانی از طریق ایمیل های زیر در خدمت کاربران هستند:

sales#afaghhosting.net
afaghhosting#yahoo.com