قطعی وب سایت آفاق هاستینگ

سلام
وب سایت آفاق هاستینگ از ساعت 12 امشب، 23 شهریور ماه 1394 به مدت چند ساعت جهت بروز رسانی ها از دسترس خارح خواهد شد.

تیم پشتیبانی از طریق ایمیل های زیر در خدمت کاربران هستند:

sales#afaghhosting.net
afaghhosting#yahoo.com

نوشته های مشابه