قطعی وب سایت آفاق هاستینگ

سلام وب سایت آفاق هاستینگ از ساعت ۱۲ امشب، ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۴ به مدت چند ساعت جهت بروز رسانی ها از دسترس خارح خواهد شد. تیم پشتیبانی از طریق ایمیل های زیر در خدمت کاربران هستند: sales#afaghhosting.net afaghhosting#yahoo.com

.DOCTOR جهت ثبت آزاد شد
فروش سرور اختصاصی از هلند و روسیه با DDOS پروتکشن رایگان
.shop جهت ثبت آزاد شد
سلام
وب سایت آفاق هاستینگ از ساعت ۱۲ امشب، ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۴ به مدت چند ساعت جهت بروز رسانی ها از دسترس خارح خواهد شد.

تیم پشتیبانی از طریق ایمیل های زیر در خدمت کاربران هستند:

sales#afaghhosting.net
afaghhosting#yahoo.com