قطع سیستم مالی بین المللی دامنه

ثبت دامنه .IM
غیر فعال شدن درگاه های آنلاین سامان و پارسیان
۵ دلیل برای آنکه .IO ثبت کنید
متاسفانه از روز گذشته حساب مالی وب سایت جهانی ثبت دامنه جهت واریز دلار بسته شده است.
در حال بررسی و پیگیری موضوع جهت شارژ حساب هستیم.
با تشکر