قطع سیستم مالی بین المللی دامنه

متاسفانه از روز گذشته حساب مالی وب سایت جهانی ثبت دامنه جهت واریز دلار بسته شده است.
در حال بررسی و پیگیری موضوع جهت شارژ حساب هستیم.
با تشکر

نوشته های مشابه