قطع موقت ثبت دامنه کام و نت در 27 جولای 2014

با توجه به اطلاعیه Verisign ، متولی ثبت و مدیریت دامنه های Com و Net ، در تاریخ 27th of July, 2014 از ساعت 01:00 تا 01:45 AM البته به وقت UTC امکان ثبت دامنه های فوق قطع خواهد شد.
پس از این تاریخ و ساعت امکان ثبت مجدد فعال خواهد شد.

نوشته های مشابه