قوانین جدید ثبت دامنه

با توجه بعه تغییرات نرخ ارز و همچنین قوانین Directi برای ثبت دامنه های خاص از جمله .EU .Tel و … تنها سفارش های دامنه برای بعضی از پسوند ها به صورت اتوماتیک انجام میشوند و سفارش های دیگر پس از تایید سفارش (کمتر از 5 ساعت) ثبت خواهند شد.

پسوند هایی که به صورت اتوماتیک پس از تایید مراحل مالی ثبت خواهند شد:

.com

.net

.org

.info

.in

.us

 

در صورت افزایش پسوند های دیگر به لیست بالا ، اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

نوشته های مشابه