لیست آفر های سرور اختصاصی روسیه هلند آمریکا

.STREAM جهت ثبت آزاد شد
تخفیف ویژه .COM تنها ۲۵۰۰۰ تومان
قطع موقت ثبت دامنه کام و نت در ۲۷ جولای ۲۰۱۴

i3-2100 3.1GHz (2 cores) or better
۸ Gb RAM
۵۰۰Gb SATA
€۴۸

i3-2100-8-240
RU
i3-2100 3.1GHz (2 cores) or better
۸ Gb RAM
۲۴۰Gb SSD
€۵۲

۲xAMD Opteron 6128-16-1024
RU
۲xAMD Opteron 6128 2.0GHz (8 cores)
۱۶ Gb DDR3
۱Tb SATA
€۵۶

۲xXeon E5645-64-4096
NL
۲xXeon E5645 2.4GHz (6 cores)
۶۴ Gb DDR3
۲x2Tb SATA
€۶۰

۲xXeon E5645-96-2400
NL
۲xXeon E5645 2.4GHz (6 cores)
۹۶ Gb DDR3
۴x600Gb SAS 15K
€۶۰

۲xAMD Opteron 4170 HE-64-2048
NL
۲xAMD Opteron 4170 HE 2.1GHz (6 cores)
۶۴ Gb DDR3
۲x1Tb SATA 2.5
€۶۰

Xeon E5-1650-64-500
NL
Xeon E5-1650 3.2GHz (6 cores)
۶۴ Gb DDR3
۵۰۰Gb SATA
€۶۰

Xeon E3-1240v2-32-256
RU
Xeon E3-1240v2 3.3GHz (4 cores)
۳۲ Gb DDR3
۲۵۶Gb SSD
€۶۶

E3-1230-16-1024
RU
E3-1230 3.2GHz (4 cores) or better
۱۶ Gb RAM
۱Tb SATA
€۷۰

Xeon X3440-16-8320
NL
Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
۱۶ Gb DDR3
۱۲۸Gb SSD,2x4Tb SATA
€۷۰

Xeon E3-1230v5-32-2048
US
Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores)
۳۲ Gb DDR4
۲x1Tb SATA
€۷۲

Xeon E5-1650v4-32-240
NL
Xeon E5-1650v4 3.6GHz (6 cores)
۳۲ Gb DDR4
۲۴۰Gb SSD
€۷۳

Xeon E5-1650v2-32-1600
RU
Xeon E5-1650v2 3.5GHz (6 cores)
۳۲ Gb DDR3
۸۰۰Gb SSD
€۸۰

Xeon E3-1230v5-32-480
US
Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores)
۳۲ Gb DDR4
۲x240Gb SSD
€۸۰

Xeon E5-1650v4-32-1024
US
Xeon E5-1650v4 3.6GHz (6 cores)
۳۲ Gb DDR4
۱Tb SATA
€۸۰

۲xXeon E5-2670-16-1024
NL
۲xXeon E5-2670 2.6GHz (8 cores)
۱۶ Gb DDR3
۱Tb SATA 2.5
€۸۵

۲xXeon E5-2690 2.90-32-240
NL
۲xXeon E5-2690 2.90GHz (8 cores)
۳۲ Gb DDR3
۲۴۰Gb SSD
€۸۵

۲xXeon E5-2620v2-32-1024
RU
۲xXeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
۳۲ Gb DDR3
۱Tb SATA 2.5
€۸۵

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه