لیست آفر های سرور اختصاصی روسیه هلند آمریکا

i3-2100 3.1GHz (2 cores) or better
8 Gb RAM
500Gb SATA
€48

i3-2100-8-240
RU
i3-2100 3.1GHz (2 cores) or better
8 Gb RAM
240Gb SSD
€52

2xAMD Opteron 6128-16-1024
RU
2xAMD Opteron 6128 2.0GHz (8 cores)
16 Gb DDR3
1Tb SATA
€56

2xXeon E5645-64-4096
NL
2xXeon E5645 2.4GHz (6 cores)
64 Gb DDR3
2x2Tb SATA
€60

2xXeon E5645-96-2400
NL
2xXeon E5645 2.4GHz (6 cores)
96 Gb DDR3
4x600Gb SAS 15K
€60

2xAMD Opteron 4170 HE-64-2048
NL
2xAMD Opteron 4170 HE 2.1GHz (6 cores)
64 Gb DDR3
2x1Tb SATA 2.5
€60

Xeon E5-1650-64-500
NL
Xeon E5-1650 3.2GHz (6 cores)
64 Gb DDR3
500Gb SATA
€60

Xeon E3-1240v2-32-256
RU
Xeon E3-1240v2 3.3GHz (4 cores)
32 Gb DDR3
256Gb SSD
€66

E3-1230-16-1024
RU
E3-1230 3.2GHz (4 cores) or better
16 Gb RAM
1Tb SATA
€70

Xeon X3440-16-8320
NL
Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
16 Gb DDR3
128Gb SSD,2x4Tb SATA
€70

Xeon E3-1230v5-32-2048
US
Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores)
32 Gb DDR4
2x1Tb SATA
€72

Xeon E5-1650v4-32-240
NL
Xeon E5-1650v4 3.6GHz (6 cores)
32 Gb DDR4
240Gb SSD
€73

Xeon E5-1650v2-32-1600
RU
Xeon E5-1650v2 3.5GHz (6 cores)
32 Gb DDR3
800Gb SSD
€80

Xeon E3-1230v5-32-480
US
Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores)
32 Gb DDR4
2x240Gb SSD
€80

Xeon E5-1650v4-32-1024
US
Xeon E5-1650v4 3.6GHz (6 cores)
32 Gb DDR4
1Tb SATA
€80

2xXeon E5-2670-16-1024
NL
2xXeon E5-2670 2.6GHz (8 cores)
16 Gb DDR3
1Tb SATA 2.5
€85

2xXeon E5-2690 2.90-32-240
NL
2xXeon E5-2690 2.90GHz (8 cores)
32 Gb DDR3
240Gb SSD
€85

2xXeon E5-2620v2-32-1024
RU
2xXeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
32 Gb DDR3
1Tb SATA 2.5
€85

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه