میکروتیک ۶٫۲۴ در لیست سیستم عامل ها

سیستم عامل میکروتیک ورژن ۶٫۲۴ نیز به لیست سیستم عامل هایی که آفاق هاستینگ برای کاربران نصب خواهد کرد اضافه شد

خدمات پیامکی آفاق هاستینگ
حذف کارمزد از درگاه زرین پال
تغییر ناگهانی قیمت ثبت دامنه های هند .In
سیستم عامل میکروتیک ورژن ۶٫۲۴ نیز به لیست سیستم عامل هایی که آفاق هاستینگ برای کاربران نصب خواهد کرد اضافه شد