میکروتیک ۶٫۲۴ در لیست سیستم عامل ها

سیستم عامل میکروتیک ورژن ۶٫۲۴ نیز به لیست سیستم عامل هایی که آفاق هاستینگ برای کاربران نصب خواهد کرد اضافه شد

سال نو و تخفیف های ویژه
مشکل سرعت پایین جستجوی دامنه
.NZجهت ثبت آزاد شد
سیستم عامل میکروتیک ورژن ۶٫۲۴ نیز به لیست سیستم عامل هایی که آفاق هاستینگ برای کاربران نصب خواهد کرد اضافه شد