وقت خوب خانه تکانی

بهمن ماه نیست اما برای ما زمان خانه تکانی رسیده.

طبق برنامه زمان بندی شده ، اطلاعاتی که مربوط به سال 2016 هستند از بخش آرشیو حذف خواهند شد.

[1] از کاربران عزیز درخواست میشود وضعیت دامنه های خود را حتما در سیستم آفاق هاستینگ بررسی کنند.
دامنه های فعال با وضعیت “فعال” یا “Active” نمایش داده میشون و اگر وضعیت دامنه در سیستم به طور اشتباه منقضی درج گردیده است سریعا با ارسال تیکت به واحد دامنه و نمایندگان جهت اصلاح اقدام کنند زیرا در زمان خانه تکانی کلیه دامنه ها با وضعیت منقضی، از سیستم حذف خواهند شد.

[2] در صورتی که کاربری از سال 2016 از پروفایل خود استفاده نکرده باشد یا بیش از 70 درصد محصولات زیر مجموعه ایشان منقضی شده باشند، با توجه به عدم فعال بودن کاربر، پروفایل ایشان به همراه کلیه محصولات از سیستم حذف خواهد شد، البته سرویس های فعال، همچنان فعال باقی خواهند ماند.

با تشکر

نوشته های مشابه