پایان انتقال کاربران سرور SKY

.AIRFORCE جهت ثبت آزاد شد
فعال شدن درگاه سامان و خبر ویژه
مشکل درگاه بانکی برای نمایندگان
به اطلاع میرساند انتقال کاربران سرور SKY به سرور جدید نهایی شده است و در حال تست وب سایت ها هستیم
کاربران عزیز در صورتیکه با مشکلی مواجه شده اند، سریعا با بخش فنی در ارتباط باشند.

COMMENTS