پرداخت هزینه سرویس ها

با توجه به قرارداد آفاق هاستینگ با بانک سامان و پارسیان جهت تراکنش های بانکی ، کلیه تراکنش های بانکی کاربران جهت سرویس ها از طریق این درگاه ها انجام خواهد شد و واریز هر گونه هزینه به حساب های ما به صورت مستقیم (واریز به حساب یا کارت به کارت) برگشت خواهد خورد .

 

نوشته های مشابه