پسوند جدید .FLOWERS .WEDDING

دو پسوند .FLOWERS .WEDDING جهت ثبت عمومی آزاد شدند.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

ثبت آنلاین لایسنس SSL در آفاق هاستینگ
LiveZilla 6.x منتشر شد
.taxi جهت ثبت آزاد شد
دو پسوند .FLOWERS .WEDDING جهت ثبت عمومی آزاد شدند.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.