پسوند جدید .FLOWERS .WEDDING

دو پسوند .FLOWERS .WEDDING جهت ثبت عمومی آزاد شدند.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

آفر های جولای سرور اختصاصی هلند
ارسال ایمیل بسیار مهم به کلیه کاربران
تخفیف ثبت دامنه .SHOP
دو پسوند .FLOWERS .WEDDING جهت ثبت عمومی آزاد شدند.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.