پسوند های جدید – بزودی

برخی از پسوند های مورد نیاز کاربران آفاق هاستینگ به صورت رسمی از طریق وب سایت جهت ثبت در دسترس نمیباشند.کاربران جهت ثبت این پسوند ها با ارسال تیکت به

وقت خوب خانه تکانی
.coupons جهت ثبت آزاد شد
.TECH جهت ثبت آزاد شد
برخی از پسوند های مورد نیاز کاربران آفاق هاستینگ به صورت رسمی از طریق وب سایت جهت ثبت در دسترس نمیباشند.
کاربران جهت ثبت این پسوند ها با ارسال تیکت به واحد فروش میتوانند درخواست خود را مطرح نمایند.
حال آفاق هاستینگ تصمیم دارد به صورت دوره ای ، پسوند های پرطرفدار تر را به لیست خود به صورت رسمی اضافه کند. این طرح از روز پنج شنیه ۲۱ اسفند آغاز خواهد شد.