پشتیبانی Cloud Linux از Nodjs برای Directadmin

از این پس کاربرانی که از سیستم عامل Cloud Linux استفاده میکنند میتوانند از قابلیت Nodjs نیز بر روی سرورهای دایرکت ادمین خود استفاده کنند:

اطلاعات بیشتر:
https://cloudlinux.com/cloudlinux-os-blog/entry/node-js-selector-for-directadmin-is-now-in-production?utm_source=Linux+Digest+from+CloudLinux&utm_campaign=e9182f21cc-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_11_11_17&utm_medium=email&utm_term=0_35bcc1e038-e9182f21cc-134037981

نوشته های مشابه