پنل شماره 2 غیر فعال شد

کنترل پنل شماره 2 آفاق هاستینگ جهت مدیریت دامنه، غیر فعال شد.
جهت مدیریت دامنه کاربران میتوانند از پنل کاربری به آدرس Http://clients.afaghhosting.net استفاده کنند.
در صورتی که نیازمند عملکردی هستند که در پنل کاربران تعبیه نشده است، کاربران با ارسال تیکت به بخش دامنه و نمایندگان میتوانند مسله مورد نظر را مطرح کنند.

نوشته های مشابه