پکیج های جدید بک لینک

 
پکیج اول:
تبلیغات متنی با لینک مستقیم و follow در داخل تمامی وبلاگهای سیستم وبلاگدهی بلاگ تز بیش از بيست هزار وبلاگ ( 20000 وبلاگ) به صورت ماهانه و سه ماهه انجام میگردد.
تبلیغات در قسمت بالا چپ تمام وبلاگها (در قسمت تبلیغات متنی) به صورت لینک مستقیم و فالو قرار میگیرد.
یکماهه 90 هزار تومان و سه ماهه 250 هزار تومان می باشد.
همچین پکیج قوی و بی نظیری به هیچ عنوان پیدا نخواهید کرد.
یکماهه 90 هزار تومان و سه ماهه 250 هزار تومان
 
پکیج دوم:
بک لینک قوی در صفحه اصلی سيستم وبلاگدهي ماد بلاگ با اتوریتی 40
بک لینک در ستون سمت چپ قرار میگیرد
یکماهه 15 هزار تومان و سه ماهه 40 هزار تومان
آدرس: http://madblog.ir
 
پکیج سوم:
بک لینک در سایت http://farsiup.com با اتوریتی 37 با لینک مستقیم و فالو
سایت بیش از 6 سال هست که فعال هست و باعث میشه که کیفیت بک لینکها خیلی بالا بره.
تبلیغ نباید بیش از 3 یا 4 حرف باشد.
تعرفه یکماهه فقط 10 هزار تومان و سه ماهه 25 هزار تومان می باشد.
 
پکیج چهارم:
تبلیغات متنی با لینک مستقیم و follow در داخل تمامی وبلاگهای سیستم وبلاگدهی پیشرو بلاگ که بیش از پنج هزار وبلاگ می باشد به صورت ماهانه و سه ماهه انجام میگردد.
تبلیغات در قسمت بالا چپ تمام وبلاگها (در قسمت تبلیغات) به صورت لینک مستقیم و فالو قرار میگیرد.
یکماهه 50 هزار تومان و سه ماهه 130 هزار تومان می باشد.
 
پکیج پنجم:
صفحه اصلی سیستم وبلاگدهی پیشرو بلاگ با پیج اتوریتی 45 و بازدید مناسب بک لینک به صورت فالو و مستقیم
آدرس سایت: http://pishroblog.ir
تبلیغات در ستون سمت چپ و به صورت فالو با لینک مستقیم قرار میگیرد.
تعرفه تبلیغات یکماهه 20 هزار تومان و سه ماهه 50 هزار تومان می باشد.
 
پکیج ششم:
تبلیغ متنی در صفحه اصلی سیستم وبلاگدهی بلاگ تز با لینک مستقیم و follow یکماهه 30 هزار تومان و سه ماهه 80 هزار تومان.
http://www.Blogtez.com
نکات مهم:
پیج اتوریتی سایت 51 و قدمت سایت نیز بالای 6 سال میباشد
 
پکیج هفتم:
بک لینک قوی در صفحه اصلی سيستم وبلاگدهي اصل بلاگ با اتوریتی 43
بک لینک در ستون سمت چپ قرار میگیرد
یکماهه 20 هزار تومان و سه ماهه 50 هزار تومان
آدرس: http://aslblog.ir
 
پکیج هشتم:
بک لینک قوی و با کیفیت در سایت http://clipkadeh.ir با حدود 100 هزار صفحه ایندکس در گوگل و بازدید نسبتا خوب و اتوریتی 37 و بيش از 4 سال سابقه
یکماهه 15 هزار تومان و سه ماهه 40 هزار تومان
 
پکیج نهم:
تبلیغات متنی با لینک مستقیم و follow در داخل تمامی وبلاگهای اصل بلاگ که بیش از سه هزار وبلاگ می باشد که هر روز در حال زیادتر شدن هستند و دارای نزدیک به 360 هزار صقحه ایندکس در گوگل می باشد که لینک شما در تمام صفحات قرار میگیرد.
Aslblog.ir
تبلیغات در قسمت بالا چپ تمام وبلاگها (در کادر تبلیغات) به صورت لینک مستقیم و فالو قرار میگیرد.
یکماهه 30 هزار تومان و سه ماهه 80 هزار تومان
 
پکیج دهم:
تبلیغات متنی با لینک مستقیم و follow در داخل تمامی وبلاگهای ماد بلاگ که بیش از سه هزار وبلاگ می باشد که هر روز در حال زیادتر شدن هستند و دارای هزاران صقحه ایندکس در گوگل می باشد که لینک شما در تمام صفحات قرار میگیرد.
Madblog.ir
تبلیغات در قسمت بالا چپ تمام وبلاگها (در کادر تبلیغات) به صورت لینک مستقیم و فالو قرار میگیرد.
یکماهه 30 هزار تومان و سه ماهه 80 هزار تومان و شش ماهه 150 هزار تومان می باشد.
 
پکیج يازدهم:
صفحه اصلی سیستم وبلاگدهی وردپرس بلاگ با پیج اتوریتی 44 و بازدید مناسب
بک لینک به صورت فالو و مستقیم
آدرس سایت: http://wordpressblog.ir
تبلیغات متني در ستون سمت چپ و به صورت فالو با لینک مستقیم قرار میگیرد.
تعرفه تبلیغات یکماهه 20 هزار تومان و سه ماهه 50 هزار تومان می باشد.
 
پکیج دوازدهم:
صفحه اصلی سیستم وبلاگدهی آرمان بلاگ با پیج اتوریتی 38 و سابقه زياد
بک لینک به صورت فالو و مستقیم
آدرس سایت: http://armanblog.ir
تبلیغات متني در پايين سايت و به صورت فالو با لینک مستقیم قرار میگیرد.
تعرفه تبلیغات یکماهه 15 هزار تومان و سه ماهه 40 هزار تومان می باشد.
 
پکیج سيزدهم:
صفحه اصلی سیستم وبلاگدهی بلاگ رز با پیج اتوریتی 38 و سابقه زياد
بک لینک به صورت فالو و مستقیم
آدرس سایت: http://blogroz.ir
تبلیغات متني در ستون سمت چپ و به صورت فالو با لینک مستقیم قرار میگیرد.
تعرفه تبلیغات یکماهه 15 هزار تومان و سه ماهه 40 هزار تومان می باشد.
 
پکیج چهاردهم:
صفحه اصلی فروشگاه ساز شاپتاز با پیج اتوریتی 38 و سابقه زياد
بک لینک به صورت فالو و مستقیم
آدرس سایت: http://shoptaz.ir
تبلیغات متني در ستون سمت چپ و به صورت فالو با لینک مستقیم قرار میگیرد.
تعرفه تبلیغات یکماهه 15 هزار تومان و سه ماهه 40 هزار تومان می باشد.
 
پکیج پانزدهم:
صفحه اصلی سيستم وبلاگدهي نوبلاگ با پیج اتوریتی 40 و سابقه زياد
بک لینک به صورت فالو و مستقیم
آدرس سایت: http://noblog.ir
تبلیغات متني در ستون سمت چپ و به صورت فالو با لینک مستقیم قرار میگیرد.
تعرفه تبلیغات یکماهه 15 هزار تومان و سه ماهه 40 هزار تومان می باشد.
 
پکیج شانزدهم:
تبلیغات متنی با لینک مستقیم و follow در تمامی وبلاگهای نو بلاگ که بيش از چهار هزار وبلاگ می باشد که هر روز در حال زیادتر شدن هستند و دارای هزاران صقحه ایندکس در گوگل می باشد که لینک شما در تمام صفحات قرار میگیرد.
تبلیغات در قسمت بالا چپ تمام وبلاگها (در کادر تبلیغات) به صورت لینک مستقیم و فالو قرار میگیرد.
یکماهه 40 هزار تومان و سه ماهه 100 هزار تومان می باشد.
 
پکیج هفدهم:
صفحه اصلی سيستم وبلاگدهي نيلي بلاگ با پیج اتوریتی 38 و سابقه زياد
بک لینک به صورت فالو و مستقیم
آدرس سایت: http://niliblog.ir
تبلیغات متني در ستون سمت چپ و به صورت فالو با لینک مستقیم قرار میگیرد.
تعرفه تبلیغات یکماهه 15 هزار تومان و سه ماهه 40 هزار تومان می باشد.
 
پکیج هجدهم:
تبلیغات متنی با لینک مستقیم و follow در تمامی وبلاگهای نيلي بلاگ که حدود دو هزار وبلاگ می باشد که هر روز در حال زیادتر شدن هستند و دارای هزاران صقحه ایندکس در گوگل می باشد که لینک شما در تمام صفحات قرار میگیرد.
تبلیغات در قسمت بالا چپ تمام وبلاگها (در کادر تبلیغات) به صورت لینک مستقیم و فالو قرار میگیرد.
یکماهه 20 هزار تومان و سه ماهه 50 هزار تومان می باشد.
 
پکیج نوزدهم:
صفحه اصلی سيستم وبلاگدهي بلاگ راز با پیج اتوریتی 40
بک لینک به صورت فالو و مستقیم
آدرس سایت: http://blograz.ir
تبلیغات متني در ستون سمت چپ و به صورت فالو با لینک مستقیم قرار میگیرد.
تعرفه تبلیغات یکماهه 15 هزار تومان و سه ماهه 40 هزار تومان می باشد.
 
پکیج بيستم:
تبلیغات متنی با لینک مستقیم و follow در تمامی وبلاگهای آرمان بلاگ که حدود دو هزار وبلاگ می باشد که هر روز در حال زیادتر شدن هستند و داراي 4 سال سابقه و هزاران صقحه ایندکس در گوگل می باشد که لینک شما در تمام صفحات قرار میگیرد.
تبلیغات در قسمت بالا چپ تمام وبلاگها (در کادر تبلیغات) به صورت لینک مستقیم و فالو قرار میگیرد.
یکماهه 20 هزار تومان و سه ماهه 50 هزار تومان می باشد.

نوشته های مشابه