کانال تلگرامی و گروه تلگرامی با موضوع داده، کاوی هوش مصنوعی و بیگ دیتا

کانال تلگرامی و گروه تلگرامی با موضوع داده، کاوی هوش مصنوعی و بیگ دیتا
کانال تلگرامی و گروه تلگرامی با موضوع داده، کاوی هوش مصنوعی و بیگ دیتا
در میان کانال های متعدد تلگرامی نزدیک به 59 درصد در دسته ای قرار می گیرند که موضوع خاصی را دنبال نمی کنند و همه موضوع ها را پوشش می دهند. به عبارت بهتر کانال هایی که در حوزه مشخصی فعالیت نمی کنند و استفاده های چند منظوره دارند. اما بین موضوعات موجود، سرگرمی با 6.8 درصد سهم محبوب ترین موضوع بین کانال های ایرانی است. در رتبه های بعدی هم آموزش و موسیقی جای گرفته اند. بر آن شدیم تا در این مبحث کانال های تلگرام و گروه های تلگرام با موضوع داده کاوی، هوش مصنوعی و بیگ دیتا به مرور معرفی کنیم. دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر و  هوش مصنوعی می توانند در گروهها و کانال های زیر عضو شوند و از مباحث بسیار مفید آن استفاده کنند.

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه