کاهش قیمت ثبت دامنه

پنل شماره ۲ غیر فعال شد
حذف دامنه های منقضی شده
قطعی موقت شماره های شرکت
 توجه به کاهش نرخ ارز، قیمت ثبت دامنه در آفاق هاستینگ نیز کاهش پیدا کرد.
کاربران میتوانند با قیمت پایین تر، نام های تجاری خود را از طریق آفاق هاستینگ ثبت نمایند