کاهش قیمت ثبت و تمدید دامنه IR

همینک میتوانید دامنه ی ملی خود را با قیمت ویژه از طریق آفاق هاستینگ به ثبت برسانید.

هزینه ثبت و تمدید یک ساله: 4650 تومان
هزینه ثبت و تمدید پنج ساله: 14500 تومان

نوشته های مشابه