کاهش قیمت ثبت و تمدید دامنه IR

همینک میتوانید دامنه ی ملی خود را با قیمت ویژه از طریق آفاق هاستینگ به ثبت برسانید.هزینه ثبت و تمدید یک ساله: ۴۶۵۰ تومانهزینه ثبت و تمدید پنج ساله: ۱۴۵۰۰ تومان

مشکل درگاه های بانکی
تخفیف ثبت دامنه .TOP
تخفیف های جدید، پسوند های جدید
همینک میتوانید دامنه ی ملی خود را با قیمت ویژه از طریق آفاق هاستینگ به ثبت برسانید.

هزینه ثبت و تمدید یک ساله: ۴۶۵۰ تومان
هزینه ثبت و تمدید پنج ساله: ۱۴۵۰۰ تومان