کاهش نرخ ارز

سلام. با توجه به کاهش نرخ ارز و ثبات موقت نرخ ها، قیمت تمام شده برخی از خدمات از جمله ثبت دامنه کاهش پیدا کرده است.کاربارن میتوانند سرویس های خود را بر اساس نرخ لحظه ای دلار ثبت کننده.

ثبت آنلاین لایسنس SSL در آفاق هاستینگ
تخفیف ثبت دامنه .SHOP
.GLOBAL جهت ثبت آزاد شد
سلام.
 با توجه به کاهش نرخ ارز و ثبات موقت نرخ ها، قیمت تمام شده برخی از خدمات از جمله ثبت دامنه کاهش پیدا کرده است.
کاربارن میتوانند سرویس های خود را بر اساس نرخ لحظه ای دلار ثبت کننده.