کاهش نرخ ارز

سلام. با توجه به کاهش نرخ ارز و ثبات موقت نرخ ها، قیمت تمام شده برخی از خدمات از جمله ثبت دامنه کاهش پیدا کرده است.کاربارن میتوانند سرویس های خود را بر اساس نرخ لحظه ای دلار ثبت کننده.

انتقال تعدادی از سرور های آمریکا به دیتاسنتر هلند
تغییر شماره شرکت
.DOCTOR جهت ثبت آزاد شد
سلام.
 با توجه به کاهش نرخ ارز و ثبات موقت نرخ ها، قیمت تمام شده برخی از خدمات از جمله ثبت دامنه کاهش پیدا کرده است.
کاربارن میتوانند سرویس های خود را بر اساس نرخ لحظه ای دلار ثبت کننده.