.ARMY جهت ثبت آزاد شد

انتقال دامنه ها به سرویس دهنده جدید
ثبت آنلاین لایسنس SSL در آفاق هاستینگ
فضای ویژه بکاپ – پشتیبان
پسوند .ARMY جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.