.ARMY جهت ثبت آزاد شد

پسوند .ARMY جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

لغو تراکنش های مستقیم بانکی
ثبت دامنه .SCIENCE با تخفیف بسیار ویژه
.express جهت ثبت آزاد شد
پسوند .ARMY جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.