.CLOUD جهت ثبت آزاد شد

Backorder دامنه .SHOP در آفاق هاستینگ
ثبت آنلاین لایسنس SSL در آفاق هاستینگ
.coupons جهت ثبت آزاد شد
پسوند .CLOUD جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.